Głogów - Widok na fragment miasta

Głogów www.glogow.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Głogów w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Jak oceniasz Salę Weselną u Dula?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Głogowie

Historia
Turystyka i zabytki
Głogów leży na północnym krańcu województwa dolnośląskiego, nad Odrą. W  historii zapisał się w  1109 jako miejsce bohaterskiej obrony polskiej załogi przed wojskami niemieckiego cesarza Henryka V (napastnicy użyli dzieci obrońców jako żywych tarcz). Od połowy XIII  w. Głogów był stolicą piastowskiego księstwa głogowskiego. W  1945 to jedno z  najpiękniejszych miast Dolnego Śląska zostało prawie całkowicie zniszczone. W  łatach 50. w  pobliżu odkryto bogate złoża miedzi, co zaowocowało powstaniem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i  intensywnym rozwojem miasta. Po wojnie odbudowano pojezuicki kościół Bożego Gafa z  przełomu XVII i  XVIII  w. oraz barokowy zamek z  XVII  w., mieszczący Muzeum Archeologiczno-Historyczne (m.in. z  pochodzącymi z  V  w. ozdobami kultury łużyckiej oraz ekspozycją średniowiecznych narzędzi tortur). Od końca  lat 80. prowadzona jest kompleksowa odbudowa starówki, z  zachowaniem dawnego stylu wypełniających ją kamieniczek. Rekonstrukcji doczekała już potężna, 80-metrowa wieża istniejącego od XIII  w. ratusza, na odbudowę czekają pozostałości jednego z  najstarszych na Śląsku teatrów. Jako symbol zniszczeli wojennych, w  stanie trwałej ruiny zachowany zostanie gotycki kościół św. Mikołaja z  połowy XIII  w. W  najstarszej części miasta, na Ostrowie Tumskim odbudowywana jest późnogotycka XV-wieczna kolegiata z  romańskimi fragmentami z  przełomu XII i  XIII  w.

Zabytki:
* fragmenty murów miejskich (XIV, XV  w.);
* gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP (1413-66, późnoromańskie pozostałości 1269, zniszczony 1945, w  odbudowie), ruiny dawnego gotyckiego kościoła Św. Mikołaja (ok. 1291-1309, XV., zniszczony 1945);
* barokowy zamek (1652-69) z  gotycką wieżą z  2. połowy XIII  w. (pozostałość zamku książąt głogowskich), spalony 1945, odbudowa 1971-83 (obecnie w  części muzeum);
* barokowy zespół klasztorny pojezuicki (1696-1702, G. Simoneta): kościół, dawniej Bożego Ciała, obecnie parafialny Św. Mikołaja (fasada 1712, J.B. Peintner, wieże przekształcone przed 1796, odbudowa 1958-61) i  kolegium (1718-22, po 1945 w  ruinie, częściowo odbudowane);
* neogotycko-neorenesanoswy ratusz (1831-34, A. Soller i  częściowo K.F. Schinkel, odbudowa od 1989).
Źródło:
  1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
  2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowe zdjęcie
Losowy wątek na Forum
Losowa firma:
Pracownia protetyki stomatologicznej Tomasz Pawluś
Branża: Protetyka stomatologiczna
Dodaj firmę