Głogów - Widok na fragment miasta

Głogów www.glogow.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Głogów w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Jak oceniasz Salę Weselną u Dula?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Głogowie

Historia
Księstwo głogowskie
Księstwo głogowskie - piastowskie księstwo obejmujące północno-wschodnią cześć Śląska, ze stolicą w  Głogowie; po raz pierwszy wydzielone zapewne 1179 z  dzielnicy Bolesława I  Wysokiego dla młodszego brata, Konrada; po jego śmierci (między 1180 a  1190) przywrócone do dzielnicy Bolesława; ponownie wydzielone 1251 z  księstwa legnickiego na skutek buntu (1249-51) ks. Konrada I  przeciw starszemu bratu Bolesławowi II Rogatce; po śmierci Konrada podzielone 1278 między jego synów - właściwe księstwo głogowskie objął Henryk I  (III); 1290 przyłączono do niego dawne księstwo ścinawskie, północną cześć księstwa legnickiego i  księstwa wrocławskiego, 1294 obszar po Byczynę i  Gorzów Śląski, 1304 księstwo żagańskie; 1312 podzielone między synów Henryka I  (III) na księstwo głogowskie i  księstwo oleśnicko-namysłowskie; 1316-23 część głogowską ponownie podzielono na księstwo głogowskie i  księstwo ścinawskie.

W 1331 księstwo głogowskie zostało zajęte przez króla Jana Luksemburskiego i  włączone do Korony czeskiej jako księstwo dziedziczne; obejmowało wówczas, oprócz Głogowa - Bytom nad Odrą, Sławę, Wschowę i  Polkowice z  okręgami; 1344 książę żagański Henryk III (V) Żelazny w  zamian za obietnicę nadania księstwa głogowskiego złożył hołd lenny królowi Janowi; 1349 (ostatecznie 1360) część królewska księstwa głogowskiego została przekazana w  dożywocie Bolkowi II Małemu świdnicko-jaworskiemu, od 1368 znajdowała się w  Koronie czeskiej, a  1384 nadano ją w  lenno księciu cieszyńskiemu Przemkowi i  jego potomkom; cześć książęcą 1360 przekazano w  dziedziczne posiadanie Henrykowi Żelaznemu i  następnie była kilkakrotnie dzielona i  łączona z  księstwem żagańskim; linia głogowska Piastów żagańskich wygasła 1476 na Henryku IX (XI) Starszym; 1482 wyodrębnione z  księstwa głogowskiego księstwo krośnieńskie przejęli margrabiowie brandenburscy, przy reszcie utrzymał się Jan II żagański. W  1488-89 księstwo głogowskie opanował zbrojnie król Maciej Korwin; 1491-96 jako księstwo suwerenne znajdowało się w  posiadaniu Jana I  Olbrachta, następnie do 1508 królewicza (króla) Zygmunta (Starego), po czym zostało inkorporowane do Korony czeskiej.
Źródło:
  1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowy wątek na Forum
A mogłoby być miło w Głogowie, Gość_Zojka, 2018-02-21, 12:30
Losowa firma:
Pracownia protetyki stomatologicznej Tomasz Pawluś
Branża: Protetyka stomatologiczna
Dodaj firmę