Głogów - Widok na fragment miasta

Głogów www.glogow.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Głogów w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Jak oceniasz Salę Weselną u Dula?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Głogowie

Geografia i gospodarka
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM)
Jest to region przemysłowy, o  którego powstaniu i  rozwoju zadecydowała obecność surowca - rud polimetalicznych z  podwyższoną zawartością miedzi i  srebra. Złoża rud metali eksploatowane były na Przedgórzu Sudeckim od najdawniejszych czasów. Najpierw przystąpiono do wydobycia rud miedzi w  okolicy Bolesławca i  Złotoryi, które od 1954  r. zaczęto przerabiać w  hucie miedzi w  Legnicy. Okręg przemysłowy z  prawdziwego zdarzenia powstał jednak dopiero w  latach 60., kiedy przystąpiono do eksploatacji zasobnych (1,6 mld t), choć niskoprocentowych (1,6% zawartości miedzi) rud miedzi w  rejonie Legnicy, Lubina i  Głogowa.

Głównymi zakładami przemysłowymi regionu są obecnie: kopalnie rud miedzi w  Lubinie, Polkowicach, Sieroszowicach i  Rudnej, huty miedzi w  Głogowie, Legnicy i  Orsku, zakład wzbogacania rud w  Lubiniu oraz zakłady chemiczne (kwas siarkowy) w  Legnicy. Głównymi ośrodkami miejskimi i  przemysłowymi okręgu (zagłębia) są zatem: Legnica, Głogów, Lubin, Polkowice oraz Orsk. Okręg przemysłowy przeżywa trudności adaptacji do nowych warunków ekonomicznych oraz geograficznie innej orientacji rynkowej. Jest to ponadto obszar wielkiego zagrożenia ekologicznego i  degradacji środowiska. Zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, leżący w  Pobliżu Polkowic, jest największą tego typu budowlą w  Europie (ponad 1250 ha).
Źródło:
  1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000


Losowe zdjęcie